Two lakes around Mysuru dist. to be develop as tourist hubs

error: